• Po – Pá 8:30 – 15:30, 543 212 488
  • HOT LINE – 727 894 590
facebook instagram youtube
Kolik to stojí?

Tmavé fleky na zrcadle – koroze

Skleněné obklady > Informace > Tmavé fleky na zrcadle – koroze

Koroze zrcadel a jak jí předejít ?

Zrcadlo je speciální druh skla, který má přidanou funkci oproti jiným druhům skleněných obkladů, protože kromě designu a ochrany, ještě nabízí zrcadlení svého okolí. Zrcadlení je dosaženo pomocí tenkého nánosu kovové vrstvy na zadní straně skleněné tabule. Na kovové vrstvě je pak ještě nanesen ochranný lak – proto jsou zrcadla zezadu šedá, zelená apod. (dle výrobce). Přirozenou vlastností téměř všech kovů je koroze při styku s vodou a jinými chemickými látkami. A koroze (lidově “reznutí“) bohužel není ušetřena ani kovová odrazivá vrstva zrcadla. Koroze zrcadla se projevuje tmavými fleky obvykle podél hran zrcadla, které jsou viditelné z přední strany zrcadla a které zrcadlo značně hyzdí a zároveň degradují jeho zrcadlící funkci.

Nejrychleji a nejsnadněji dochází ke korozi zrcadlové vrstvy právě na hranách skla, kde je kvůli opracování hran zrcadla, kovová vrstva odhalená a nechráněná. Proto je nutno hrany zrcadla chránit před vodou a chemickými látkami v čistících prostředcích (chlór, kyseliny, soli…), které korozi ještě urychlují. Vzhledem k tomu, že v interiérech se zrcadla vyskytují nejčastěji v koupelnách, kde jsou velmi často vystavena vysoké vlhkosti, je tato ochrana zásadní pro dlouhodobou krásu a funkčnost zrcadla. U koupelnových zrcadel se koroze vyskytuje nejčastěji. Obvykle se nejprve objevuje na spodní hraně zrcadla, protože na ní zůstávají kapky vody stékající po zrcadle.

Základní ochranou je tedy otírání nadměrné vlhkosti zejména na spodní hraně zrcadla. Lepší ochrany ale může být dosaženo vhodným návrhem řešení zrcadla – např. zasilikonováním hran zapuštěného zrcadla, umístění zrcadla v rámu s gumovým těsněním apod.

Jak je popsáno výše, zadní pokovená strana zrcadla je chráněna lakem. Žádný lak ale není nezničitelný, takže při jeho poškození buď mechanicky nebo chemicky (např. zatečením agresivních čistících prostředků na zadní stranu zrcadla), dojde k odhalení kovové vrstvy a tím se nastartuje stejný degradační proces jako na hranách, který je popsaný výše. Žádný lak není ani 100% nepropustný, takže ochranným lakem postupem času prochází vzdušná vlhkost a tím dochází ke korozi kovové vrstvy i v ploše zrcadla, pod na první pohled neporušeným lakem, mimo hrany nebo jiná poškození. Tato koroze se projevuje miniaturními tmavými flíčky, kterých postupně přibývá a zvětšují se, až je zrcadlo spíše šedé než stříbrné. Tento proces ale obvykle bývá velmi pomalý, projevuje se až v řádu desítek let a lidově se označuje jako „slepnutí zrcadla“. Samozřejmě, vystavení zrcadla extrémním podmínkám všechny degradační procesy jen urychluje.

Na korozi zrcadla od hran, ani slepnutí v ploše, nelze uplatnit záruku, protože se nejedná o výrobní vadu, ale přirozený proces urychlený nesprávným používáním a čištěním zrcadla.